ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Browse files
Size limit for each file is 100 MB

    Η ζωγραφιά θα πρέπει να είναι σε οριζόντια διάταξη (landscape).

    ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2105779914 ΚΑΙ 2105779049.